9/19/19 9:28 AM

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało naszą działalność

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało naszą działalność

PROGRAM KLUB edycja 2019 - środki finansowe dla UKS NAKI Olsztyn

Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło "PROGRAM KLUB edycja 2019", który w znacznym stopniu wspomaga działalność młodzieżowych klubów sportowych poprzez dofinansowanie kwotą 10 000 zł lub 15 000 zł w zależności od ilości sekcji sportowych. UKS NAKI otrzymał dofinasowanie 10 000zł , którą przeznaczy na płace trenera oraz wyjazd zawodników na obóz sportowy.