1/4/16 2:37 AM

Nowe boisko i filia NAKI w Japonii !!!

Nowe boisko i filia NAKI w Japonii !!!

Są już wyniki marcowej wizyty NAKI w Osace !

NAKI otwiera nowe boisko piłkarskiej i filie w Japonii !!! Są owoce marcowej wizyty Naki w Japonii. W Osace otwieramy filie, mamy już japońskich trenerów oraz boisko. Jak się okazuje w Japonii jest inne podejście do sportu i znalazł się kawałek ziemi na boisko dla dzieci i młodzieży. Nie ma też mowy , żeby sąd japoński marnotrawił swój czas i rozprawiał nad zamykaniem boisk tak jak to dzieje się w Polsce.