5/23/12 1:48 PM

Sprawy Obozowe !!!!!!!!!!!

Sprawy Obozowe !!!!!!!!!!!

Karty obozowe + II rata za obóz...

Przypominamy, że do 1 czerwca należy oddać wypełnioną karte obozową (lekarz rodzinny, pielegniarka szkolna, wychowawca, rodzice) oraz wpłacić II ratę za obóz. Karty i II raty obozowe wpłacamy do trenerów prowadzących zajęcia. Zwracamy uwagę, że wyjazd na obóz bez wypełnionej prawidłowo karty będzie niemożliwy.