4/6/19 10:18 PM

ZAPISY na nowy rok szkolny 2019/20

ZAPISY na nowy rok szkolny 2019/20

Dla nowych i "starych" zawodników. Znamy już plan treningów na nowy rok szkolny !

 

Zapisy na treningi NAKI na nowy rok szkolny 2019/20:

 

1/ Dla "satrych" zawodników, czyli tych , któzy już uczęszczali na zajęcia treningowe w tym roku szkolnym. Ci zawodnicy maja pierwszeństwo w wyborze grup treningowych, właściwe nabory odbędą się we wrześniu i wtedy liczba miejsc w grupach będzie mocno ograniczona. Warunkiem zapisania się na nowy rok szkolny jest wybranie grupy treningowej- plan treningó na rok szkolny 2019/20 kliknij tu  i wpłata skłądki za miesiąc wrzesień w wys. 100zł, składkę wpłacamy trenerom na treningu lub na konto kliknij tu. Przy wpłącie na konto należy podać imię i nazwisko zawodnika + wrzesięn_ nazwę nowej grupy treningwej A,B, C... itd

 

2/ Dla nowych zawodników. Warunkiem jest wybranie grupy treningowej (plan treningów kliknij tu) i wpłata skłądki w wys. 100zł za miesiąc wrzesień na treningu NAKI w czerwcu lub na konto kliknij tu  z dopiskiem imie nazwisko zawodnika + rok urodzenia+ wrzesień + nazwa wybranej grupy oraz wypełnienie i przesłąnie mailem: naki@naki.pl lub sms-em deklaracji klubowej kliknij tu

 Pierwwszy trening po wakacjach odbędzie się w nieżej podanych terminach. W II tygodniu września będziemy już chodzić na treningi zgodnie z planem treningowym wybranej grupy.

2.09.2019r ( poniedziałek) SP 30 ul. Pieczewska (w przypadku deszczu sala SP 6 - będzie sms)

godz. 17.00   rocznik 2011 i starsi

godz. 18.30   rocznik 2012 i młodsi

 

3.09.2019r  (środa) SP 30 ul. PIeczewska (w przypadku deszczu będzie sala SP 30)

godz. 17.00  rocznik 2011 i starsi

godz. 17.00 rocznik 2012 i młodsi


W II tygodniu września chodzimy już wg planu treningowego wybranej grupy.