Kontakt

WPŁATY 

-Wpłaty miesięczne w wys. 120zł dokonujemy tytułem : "DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE + imię nazwisko + grupa.. .np Z04"

- wpłaty obozowe dokonujemy tytułem "Darowizna na cele statutowe - np. obóz Ryn 2020+ imię nazwisko" lub dla osób potrzebujących rachunek (potrzebny np. do zakładu pracy o dofinansowanie) tytuł wpłaty powinien brzmieć: "Opłata za obóz Ryn + imię nazwisko"

 

Fundacja „NAKI - SPEŁNIAMY PIŁKARSKIE MARZENIA”
ul. Towarnickiego 14
Olsztyn 10 - 771

NIP 7393867997

PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie

 95 1020 3541 0000 5902 0238 3842

1/ Dział sportowy i organizacyjny:

tel.    604 532 547   menadżer klubu Andrzej Nakielski
mail: naki@naki.pl   menadżer klubu Andrzej Nakielski

 

2/ Dział księgowości UWAGA !

tel. 606 717 712 ( kontakt telefoniczny nie zawsze jest możliwy, polecamy kontakt mailowy)

mail: ksiegowosc@naki.pl

Dział zajmuje się wystawianiem rachunków za udział w obozach (zgodnie z obowiazującym prawem rachunek wysłany elektronicznie jest bez pieczęci i podpisu). Za wpłaty darowizn nie wystawiamy rachunków.

Wystawianie rachunków: w celu otrzymania rachunku należy przesłać na w/w mail dane na kogo wystawić rachunek (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres), podać formę płatności (gotówka/przelew) oraz adres do korespondencji. Na wskazany adres korespondencyjny zostanie w ciągu 7 dni roboczych wysłany pocztą elektroniczną rachunek.

 

W płatnościach miesięcznych  prosimy koniecznie o podanie:

- nazwisko i imię zawodnika

- grupa                 np. Z09

- miesiąc płatności np. wrzesień 2020