MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ NAKI – CUP 2015

organizator: UKS NAKI Olsztyn – Fundacja „NAKI-SPEŁNIAMY PIŁKARSKIE MARZENIA”

Turniej finałowy            21.03.2015r –  drużyny z Polski i Europy (8 drużyn)

POBIERZ ZAPROSZENIE kliknij tu

                

Zasady uczestnictwa w zawodach

Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2001 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Zawodnicy muszą być ubezpieczeni przez macierzyste kluby. Przed rozpoczęciem rozgrywek w biurze zawodów nastąpi weryfikacja tożsamości zgłoszonych zawodników (obowiązkowe: legitymacja szkolna lub paszport oraz karta zdrowia). Drużyny uczestniczące w zawodach winny przedstawić organizatorowi listę maksymalnie 15 zawodników z następującymi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, numer koszulki. W drużynie może występować więcej zawodników jednak organizator przygotował dla zwycięzców po 18 szt nagród.  Drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy podczas gry oraz stały numer zawodnika na koszulce podczas trwania turnieju. Jedynym decydentem w turniejowych sprawach spornych jest organizator UKS NAKI Olsztyn. Ewentualny protest zgłasza organizatorowi w formie pisemnej trener właściwej ekipy przed zakończeniem danego meczu, którego protest dotyczy.

 

System rozgrywania zawodów

Zespoły zostaną podzielone na 2 grupy eliminacyjne 4 drużynowe, w których rywalizować będą systemem każdy z każdym. Dwa najlepsze zespoły grają w ½ finału, pozostali mecz o ostateczne miejsce w turnieju. Każdy zespół rozegra 4 lub 5 meczy !!! O kolejności w grupie decyduje:

 

W rozgrywkach finałowych w przypadku remisu obowiązują rzuty karne do tzw „pierwszego pudła”. Na boisku w trakcie gry przebywa 8 zawodników z pola oraz bramkarz. Czas gry 1×15 lub 17 minut w fazie grupowej oraz finałowej. Za kontuzje, wypadki i inne zdarzenia losowe zaistniałe w czasie trwania turnieju organizator nie ponosi odpowiedzialności. Drużyny ubezpieczają się na koszt własny. Każda drużyna biorąca udział w turnieju zobowiązana jest do przestrzegania ładu i porządku na terenie obiektu, na którym rozgrywane są zawody sportowe za ład i porządek w przydzielonych szatniach odpowiadają trenerzy i opiekunowie grup, za wszelkiego rodzaju szkody odpowiada cały zespół.

 

Sędziowanie                                     

Obsadę sędziowską zapewnia organizator (Sędziowie delegowani przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej). Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN danej kategorii wiekowej. Zmiany zawodników systemem hokejowym w strefie zmian przy ławce rezerwowych. Wykluczenia czasowe wg interpretacji sędziego 1-2 minut.


Opieka Medyczna

Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

Każdy zespół winien posiadać:


Nagrody

Każda drużyna uczestnicząca w turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom, natomiast trzy najlepsze w klasyfikacji końcowej drużyny dodatkowo otrzymają trofea sportowe w postaci medali i pucharów (turniej eliminacyjny i finałowy). Przewidziane są również  nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zespołów (turniej finałowy). Wyróżnienia indywidualne organizatorów otrzymują:

Rozgrywki w technicznych „wymiarach”

Termin: 21 marzec 2015 (1 dzień – sobota)

Obiekt Rozgrywek: Boisko ze sztuczną trawą, Olsztyn ul. Żytnia 71

boisko: 110 x 75m sztuczna trawa

Zawodnicy: urodzeni w 2001 roku i młodsi

Ilość piłkarzy na boisku: 10 zawodników + bramkarz (kadra liczy 18 zawodników – dopuszczalna jest większa liczba zawodników, jednakże w przypadku zwycięstwa nagrody otrzymuje 18 graczy)

Ilość zespołów: 8

Czas gry: 1×25

Bramki: 7*2 m.

 

Program Turnieju:  

Możliwość zakwaterowania dzień wcześniej (patrz zakładka „wyżywienie – noclegi 2001” na stronie naki.pl są kontakty do najtańszych noclegów. Drużyny rezerwują ewentualne noclegi we własnym zakresie. Organizator nie jest pośrednikiem.  Istnieje możliwość wykupu u organizatora obiadu w dniu turnieju w cenie 15 zł (zupa pomidorowa + udko kurczaka, bułka + napój). Posiłek podawany będzie na boisku o odpowiedniej porze dla każdego zespołu.                                                              


Plan Turnieju

21 marzec  2015 – mecze eliminacyjne         9.00 – 15.00

                                   mecze finałowe                  15.00 – 19.00

                                 

Koszty uczestnictwa oraz  zgłoszenia. Warunkiem  udziału w imprezie jest   wpłata   wpisowego 350 zł do dnia 10 marca 2015 roku, (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym) na konto organizatora FUNDACJA „NAKI – SPEŁNIAMY PIŁKARSKIE MARZENIA” Olsztyn 10-771, ul. Towarnickiego 14, PKO BP SA nr 95 1020 3541 0000 5902 0238 3842 z dopiskiem „ wpisowe 2001 + nazwa drużyny. Organizator dopuszcza udział w turnieju 18 zawodników oraz dwóch opiekunów. Obecność rodziców mile widziana na trybunach. Obok zawodów sportowych w tym samym czasie zapewniamy animatorów do różnych zabaw i konkursów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie jak również do interpretacji regulaminu w sprawach spornych.

 

Wszystkie aktualne informacje dotyczące potwierdzonych drużyn podawane będą na bieżąco w specjalnie stworzonej zakładce  www.naki.pl

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE   

 

trener UKS „NAKI” Olsztyn rocznik 2001

Andrzej Nakielski   tel. 604 532 547

mail: [email protected]