WPŁATY 

-Wpłaty miesięczne w wys. 180zł dokonujemy tytułem : „DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE + imię nazwisko + grupa.. .np A” W przypadku potrzeby otrzymania faktury prosimy wpłacać tytułem  opłata, a nie darowizna. Na darowiznę nie można wystawiać faktur.

wpłaty obozowe dokonujemy tytułem „Darowizna na cele statutowe – np. obóz Augustów 2022+ imię nazwisko” lub dla osób potrzebujących rachunek (potrzebny np. do zakładu pracy o dofinansowanie) tytuł wpłaty powinien brzmieć: „Opłata za obóz Kętrzyn + imię nazwisko” . UWAGA ! Zgodnie  z prawem podatkowym  nie wystawiamy faktur za darowizny. Jeśli jest wymagana faktura prosimy dokonywać wpłat tradycyjnych tytułem „opłata za obóz….”

Fundacja „NAKI – SPEŁNIAMY PIŁKARSKIE MARZENIA”
ul. Towarnickiego 14
Olsztyn 10 – 771

NIP 7393867997

PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie

 95 1020 3541 0000 5902 0238 3842

1/ Dział sportowy i organizacyjny:

tel.    604 532 547   menadżer klubu Andrzej Nakielski
mail: [email protected]   menadżer klubu Andrzej Nakielski

2/ Dział księgowości UWAGA !

tel. 606 717 712 ( kontakt telefoniczny nie zawsze jest możliwy, polecamy kontakt mailowy)

mail: [email protected]

Dział zajmuje się wystawianiem rachunków za udział w obozach (zgodnie z obowiazującym prawem rachunek wysłany elektronicznie jest bez pieczęci i podpisu). Za wpłaty darowizn nie wystawiamy rachunków.

Wystawianie rachunków: w celu otrzymania rachunku należy przesłać na w/w mail dane na kogo wystawić rachunek (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres), podać formę płatności (gotówka/przelew) oraz adres do korespondencji. Na wskazany adres korespondencyjny zostanie w ciągu 7 dni roboczych wysłany pocztą elektroniczną rachunek. UWAGA ! Za wpłaty zgodnie z prawem podatkowym nie wystawiamy faktur !

W płatnościach miesięcznych  prosimy koniecznie o podanie:

– nazwisko i imię zawodnika

– grupa                 np. Z09

– miesiąc płatności np. wrzesień 2020