Rejestracja Logowanie
Nagłówek

Zapisz się

Dane konta

Na podane niżej dane zostanie założone konto na stronie naki.pl. Dzięki niemu uzyskasz m.in. dostęp do strefy zawodnika w której czekają aktualności z życia drużyny, kontakt z trenerami i wiele więcej.

Upewnij się, że podany adres e-mail jest prawidłowy. Po rejestracji otrzymasz e-mail z danymi do logowania do panelu zawodnika.

Informacje o zawodniku

Jeżeli chcesz zapisać więcej niż jednego zawodnika, zacznij od pierwszego - kolejnych zapiszesz już po zalogowaniu na swoje konto.

Dane kontaktowe

Wybór grupy

Potwierdzenie

Zasady przynależności do UKS Naki Olsztyn

 1. Zajęcia treningowe odbywają się minimum dwa razy w tygodniu od 45 minut do  75  min dla najmłodszych na wyznaczonych boiskach i salach gimnastycznych .
 2. Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za dziecko w trakcie przyprowadzenia i odprowadzenia dziecka  na trening.                    
 3. Szkółka planuje organizację turniejów a także dla wybranych chłopców udział w turniejach ogólnopolskich i meczach ligowych.
 4. Od zawodnika wymagane są pozytywne wyniki w nauce. W przypadku niezadowalających ocen w nauce, trener może zawiesić chłopca w uczestnictwie w treningach do czasu ich poprawy. Od zawodników  wymagane jest również wzorowe i kulturalne zachowanie podczas zajęć. W przypadku nieprzestrzegania w/w zasad trener może zawiesić lub całkowicie odsunąć chłopca z grupy.
 5. Zawodnika na treningach obowiązuje sportowy strój (obuwie na salę lub boisko) oraz koszulka i spodenki meczowe Naki.
 6. Rodzice ubezpieczają swojego syna na własny koszt oraz  mają obowiązek uzyskania zgody lekarza w Przychodni Sportowej lub innej  na uczestnictwo  w treningach i meczach piłki nożnej. Do czasu wykonania badań, rodzice biorą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swojego syna w treningach i meczach NAKI bez przeprowadzonych badań lekarskich.
 7. Klub nie odpowiada za pozostawione rzeczy w szatni. Wartościowe rzeczy na czas zajęć można  przekazać trenerowi w depozyt
 8.  Miesięczne składki w wysokości 180 zł są płatne z góry na pierwszym treningu w danym miesiącu lub na konto (naki.pl zakładka kontakt) i obejmują uczestnictwo w treningach 2 razy w tygodniu. Wysokość składki w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie. O ewentualnym zakończeniu  uczęszczania na zajęcia poinformować należy w formie pisemnej  (mail: [email protected] ) na  30 dni  przed rozpoczęciem się miesiąca w którym zawodnik nie będzie już uczęszczał na zajęcia. Składki są płatne od m-ca sierpnia do czerwca (grupy zaawansowane) i od września do czerwca (grupy rekreacyjne). Brak Obecności na treningach nie zwalnia z opłacania składki .
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w treningach, Klub nie zwraca  wcześniej poniesionych kosztów. Wolne dni i święta przypadające na dni treningowe nie są odrabiane.
 10. W wyjątkowych sytuacjach niezależnych od Klubu pojedyńcze treningi mogą być odwołane.
 11. Dla najwytrwalszych  chłopców, po roku czasu istnieje możliwość wyjazdu na obóz piłkarski zimowy i letni oraz uczestnictwo w dodatkowych treningach indywidualnych. Udział zawodników z grup zaawansowanych jest obowiązkowy.
 12. Wyrażam zgodę na przejazdy mojego syna  samochodami osobowymi pod opieką osób trzecich na turnieje i mecze UKS „Naki” Olsztyn.
 13. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna w zajęciach treningowych oraz meczach WMZPN jako zawodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego „NAKI” Olsztyn o statusie amatora do ukończenia  18 roku życia.
 14. Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, reklamowych, informacyjnych oraz na przesyłanie materiałów promocyjnych i reklamowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r . o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926 z późn. zm.). *
 15.  Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku mojego dziecka* na zdjęciach oraz filmach, zrobionych podczas treningów, meczy i imprez organizowanych przez UKS NAKI Olsztyn i Fundację „NAKI- Spełniamy Piłkarskie Marzenia” na stronie internetowej naki.pl i fanpagu nakiolsztyn oraz materiałach reklamowych: plakaty, ulotki *
 16. Nasza polityka prywatności, ma za zadanie zapewnić Państwa o bezpieczeństwie danych które nam powierzyliście oraz poinformować w jakim celu takowe dane są przez nas przetwarzane. Informujemy jednocześnie, że jeśli z jakichkolwiek powodów, nie chcielibyście Państwo aby Wasze dane były nadal przez nas przetwarzane np. w celu kontynuacji współpracy; prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez  nasz e-mail ([email protected]).Administrator Państwa danych, zapewnia o gotowości do zmiany lub usunięcia danych osobowych na życzenie każdego z dotychczasowych klientów.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie,danych). 

2024 © NAKI

Strona stworzona przez Cormo