W zakładce Plan Treningów jest już zamieszczony nowy plan zajęć na nowy sezon. Zaznaczamy, że w momencie otwarcia nowego dużego boiska treningi wszystkich grup Naki będą się odbywać już na nowym pełnowymiarowym boisku Naki przy ul. Tuwima – ten plan też jest juz podany. Prosimy o zapoznanie się ze swoim planem. Przypominamy również, ze każdy zawodnik grup zaawansowanych ma  obowiązke posiadania strojów. Posiadamy jeszcze końcówkę koszulek. Info o terminacg sprzedaży w oddzielnym artykule