W dniu 19 grudnia (sobota) w LO nr V przy ul. Krasickiego w Olsztynie odbędzie się turniej piłki nożnej. Godziny rozpoczęcia meczy podane zostaną na ostatnim treningu przed turniejem.

   Na turniej zawodnicy Szkółki Piłkarskiej mogą zaprosiæ kolegów z podwórka i klasy. Chłopcy mogą samodzielnie organizowaæ ekipy i zgłaszaæ je do trenera.Chłopcy, którzy nie zorganizują swojej drużyny będą przydzieleni do odpowiedniej ekipy przez trenera. Zespoły liczyæ będą 7 zawodników + bramkarz. Kategorie wiekowe: I, II klasa oraz

 III, IV klasa.

   Swoje drużyny można zgłaszaæ do dnia 10.12.2009r. Na zgłoszeniu powinna byæ: nazwa zespołu, imię i nazwisko oraz rok urodzenia zawodnika. Zgłoszenie można przynieśæ na kartce, a najlepiej przesłaæ sms-em na nr tel 604 532 547.

 Turniej jak zawsze organizowany jest wspólnie z Spółdzielnią Mieszkaniową „Jaroty”