11/9/20 10:33 AM

Obowiązek wypełnienia deklaracji klubowej na sezon 2020/21

Obowiązek wypełnienia deklaracji klubowej na sezon 2020/21

Deklaracja klubowa 2020/21

W związku ze zmianami w treści deklaracji klubowej na sezon 2020/21 dotyczącymi głównie zasad bezpieczeństwa podczas uczęszcania na treningi piłki nożnej w stanie epidemicznym, każdy rodzic zawodnika ma obowiązek do dnia 17.09.2020r wypełnić , podpisac i dostarczyć trenerowi prowadzącemu deklarcje klubową na sezon 2020/21. Podpisane przez rodziców lub pełnoprawnych opiekunów deklaracje mozna oddac trenerowi bezpośrednio lub za pośrednictwem mailowym. Uczestnictwo w zajęciach bez oddania deklaarcji do dnia 17.09.2020r będzie niemożliwe. Pobierz DEKLARACJE KLUBOWĄ kliknij tu 

   Powyższe dotyczy gównie grup zaawansowanych, gdyż grupy amatorskie w większości oddały już deklaracje uaktualnione. Adresy mailowe trenerów grup zaawansowanych:

Z03CLJ - naki@naki.pl   

Z03FF     naki10@naki.pl

Z04/5     naki03@naki.pl

Z05/6    naki05@naki.pl

Z07/8    naki07@naki.pl

Z09M      naki06@naki.pl

Z09Cz     naki09@naki.pl

Z10        naki10@naki.pl

Z11        nak11@naki.pl