10/27/13 9:40 PM, autor: naki

Sprawdzamy oceny w szkole - pobierz kartę ocen i zachowania !

Sprawdzamy oceny w szkole - pobierz kartę ocen i zachowania !

Grupy rekreacyjne i zaawansowane.

         Chcemy żeby nasi piłkarze nie tylko dbali o swój rozwój sportowy ale żeby także uzyskiwali dobre i bardzo oceny w szkole i potrafili prawidłowo zachowywać się jak na prawdziwego sportowca przystało. W związku z tym od kilku lat w ramach trenerskiej kontroli osiąganych wyników i zachowania w szkole rozdajemy naszym piłkarzom "karty ocen", które należy zanieść do nauczyciela w szkole i poprosić ładnie o jej wypełnienie. Wypełnioną przez nauczyciela i podpisaną przez rodzica "Kartę Ocen" oddajemy trenerowi prowadzącemu zajęcia. Każdą "Kartę Ocen" danego zawodnika będziemy czytać i z każdym na ten temat będziemy rozmawiać. Pobierz kartę ocen kliknij tu. Karty pobierają i oddają zawodnicy grup rekreacyjnych i zaawansowanych. Przedszkolacy również przynoszą wypełnione karty. Karty należy oddać  najpóźniej do 8 listopada 2013r.

                Druga kontrola ocen odbędzie się w lutym po I półroczu. Zawodnicy z grup rekreacyjnych, którzy będą mieli oceny i zachowanie co najmniej dobre wezmą udział w losowaniu nagród ! Natomiast zawodnicy z grup zaawansowanych podobnie zostaną ponownie skontrolowani  w lutym jednak już nagród od trenerów otrzymywać nie będą, gdyż dobra postawa w szkole jest ich stałym obowiązkiem.