W czerwcu zawodnicy grup rekreacyjnych NAKI oraz ich koledzy i koleżanki wezmą udział w turnieju LIGA MISTRZÓW NAKI 2023. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach będzie przydzielony do danej drużyny. Istnieje tym razem możliwość zorganizowania swojego zespołu i każdy zawodnik może zaprosić na turniej swoich kolegów z klasy, podwórka, przedszkola… Pod warunkiem , że są wiekowo zgodni z kategorią wiekową w danym turnieju. Regulamin turnieju, czyli ilość zawodników, system rozgrywek oraz dokładny podział i składy drużyn zorganizujemy tuż przed rozpoczęciem meczy w danym dniu. Drużyn nie zgłaszamy wcześniej tylko wstawiamy się na zbiórkę w dniu turniejowym.  W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy NAKi z grup zaawansowanych. Podajemy terminy turniejów,  które odbędą się  na boisku NAKI ul. Tuwima 22:

Roczniki 2011/2010     11.06 godz. 17.00 ok 2,5h

Roczniki 2012/13         18.06 godz. 17.00 ok 2,5h

Roczniki 2014/15         18.06 godz. 12.30 ok. 2,5h

Roczniki 2016 i młodsi  17.06 godz. 9.30 ok 1,5h