Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło „PROGRAM KLUB edycja 2019”, który w znacznym stopniu wspomaga działalność młodzieżowych klubów sportowych poprzez dofinansowanie kwotą 10 000 zł lub 15 000 zł w zależności od ilości sekcji sportowych. UKS NAKI otrzymał dofinasowanie 10 000zł , którą przeznaczy na płace trenera oraz wyjazd zawodników na obóz sportowy.