W czerwcu zapraszamy na turniej piłki nożnej przeznaczony dla zawodników z grup rekreacyjnych. Rozgrywki odbędą się w poszczególnych kategoriach wiekowych wg roku urodzenia. Chłopcy urodzeni w danym roku przychodzą na określony termin, podzieleni zostaną na drużyny. Chłopcy mogą sami tworzyć zespoły, można zaprosić również na turniej kolegów ze szkoły, podwórka , ważne, żeby byli urodzeni w tym samym roku. Każdy zawodnik na pewno zostanie przydzielony przez trenera do określonego zespołu, nikt nie zostanie bez zespołu. Turniej będzie przede wszystkim fajną zabawą ale również możliwością sprawdzenia się i skonfrontowania z rówieśnikami z całego klubu Naki (drużyny rekreacyjne). W turnieju nie mogą brać udziału piłkarze Naki z grup zaawansowanych. Turniej odbędzie się na klilku boiskach Naki przy ul. Tuwima 22 zarówno na boisku zadaszonym oraz otwartym. Turniej odbędzie się bez względu na pogodę, czyli deszcz nam nie straszny. Liczba zawodników w danej ekipie oraz składy drużyn określone zostaną na zbiórce. Wystarczy przyjść na zbiórkę na daną godzinę. Na turnieju obecni będą również trenerzy drużyn zaawansowanych, którzy będą obserwować uczestników pod kątem przydatności w drużynach zaawansowanych. Poniżej terminy turniejów wg roku urodzenia zawodników:

2.06.2024r (niedziela)

16.06.2024 (niedziela)