7/24/19 2:04 PM, autor: Trener Czarek

Informacje dot. nowego sezonu - NAKI 08

Informacje dot. nowego sezonu - NAKI 08

Informacje dotyczące nowego sezonu. Deklaracja oraz badania zawodnika.

Rodzice z grupy Z08, którzy do tej pory nie dostarczyli Deklaracji na sezon 2019/2020 proszeni są niezwłoczenie o pobranie, wypełnienie i wysłanie poprzez skan lub zdjęcie na któryś z emaili: cezary.korbus@gmail.com lub naki08@naki.pl 

Bez tego Syn nie będzie mógł brać udziału w rozgrywkach.

Deklaracja do pobrania jest pod tym linkiem http://naki.pl/plik/457 Oryginał dostarczamy w późniejszym terminie.

 

Ważne!

Od nowego sezonu został wprowadzony przepis iż zawodnik musi posiadać orzeczenie od lekarza ze zgodą na udział w zawodach sportowych. Dostarczyć je trzeba również jak najszybciej, gdyż bez tego nie będzie można zgłosić Syna do rozgrywek. Orzeczenie można uzyskać u lekarza pierwszego kontaktu lub u lekarza sportowego.

§ 23
1. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:
a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.