Przez cały obóz codziennie po śniadaniu mamy obowiązek sprzątania w pokojach, czystośæ sprawdza komisja składająca się z szefa doktora Artura oraz czterech członków, po jednym z każdej grupy. Sprzątanie nie jest przyjemną sprawą, ale jak mówią trenerzy dla dobrego piłkarza bardzo ważną i niezbędną. Najczystsza grupa na koniec obozu otrzyma nagrody. Dzisiaj też mieliśmy wizytę w bacówce gdzie wyrabia się oscypki, tam też się dowiedzieliśmy że szefem górali w gospodarstwie jest gazda, jego prawą ręką baca, a reszta górali to juhasy, a góralem tzw. naczelnym Harnaś.  Dzisiaj prezentujemy zdjęcia z kąpieli w naszym basenie. Tu kliknij.