Zgodnie  z przepisami PZPN  każdy zawodnik  chcąc reprezentować  klub w danym sezonie są zobowiązani do podpisania tzw. Deklaracji gry amatora (czytelny podpis zawodnika i rodziców). Ze względów organizacyjno – sportowych podpisany dokument prosimy dostarczyć trenerowi prowadzącemu do 23.01.2016r . Pobierz dokument kliknij tu. Spawa dotyczy przede wszystkim zawodników  grup zaawansowanych, a także piłkarzy z grup rekreacyjnych.