Zgodnie z komunikatem Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej wydanym w dniu 27.05.2020r piłkarskie kluby zobowiazane są do zbierania podpisanych deklaracji gry amatora swoich zawodników na nowy sezon 2020/21 i zgłaszania ich za pośrednictwem WMZPN do rozgrywek na nowy sezon 2020/21. Deklaracja gry amatora i deklaracja klubowa (do pobrania niżej) są niezbędne do uczestnictwa zawodnika w meczach ligowych. W/w dokumenty potrzebne są równiez do innych bardzo ważnych czynności wykonywanych przez klub jak: zgłoszenie odpowiedniej liczby drużyn do rozgrywek w odpowiedniej kategorii wiekowej, do wynajęcia obiektów sportowych na treningi i przede wszystkim mecze ligowe itp.  Podpisane przez rodziców zawodnika dokumenty prosimy zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać mailowo lub przez massengera do swoich trenerów (adresy mailowe podane poniżej) najpóxniej do dnia 15.06.2020r. Opóźnienie wysłania dokumentów bardzo utrudni działanie klubu oraz spowoduje możliwość nie wystawienia przez klub drużyny do rozgrywek ligowych. Niżej podane dokumenty należy zawsze wypełniać na każdy nowy sezon. 

 

Deklarcja gry amatora na sezon 2020/21 pobierz tu

Deklaracja klubowa na sezon 2020/21 pobierz tu

 

Adresy mailowe na które nalezy wysyłac zeskanowane podpisane  dokumenty (lub zdjęcia)

Z03/4CLJ – [email protected]  oraz jednocześnie [email protected]

Z03/4FF – [email protected]

Z05  – [email protected]

Z06 – [email protected]

Z07 – [email protected]

Z08 – [email protected]

Z09 – [email protected]

Z10 – [email protected]

Z11 – [email protected]