W czasie ferii zimowych zajęcia popołudniowe grup naborowych nie będą się odbywać. Odrobieniem zaległych zajęć z pierwszego tygodnia zajęć było „Rodzinne Granie” (2h), a Turniej NAKI planowany na 18 lutego (2,5h) dla wszystkich zawodników grup naborowych będzie odrobieniem zaległości z drugiego tygodnia ferii zimowych. Takie rozwiązanie stosujemy na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych, potwierdzających że większość chłopców wyjeżdża na okres ferii i nie uczestniczy w zajęciach w tym okresie.

Po  feriach  odbędzie  się  konkurs  na najlepsze oceny  w  szkole. Zawodnicy, którzy dobrze i bardzo dobrze uczą i zachowują się w  szkole otrzymają nagrody. Kartki na oceny juz niebawem będzie można pobrać ze strony internetowej lub na pierwszym treningu w Szkółce.

Zawodnicy grup zaawansowanych również nie mają treningów w czasie ferii zimowych.