Mamy przyjemność ogłosić , że „EURO –NAKI 2012”  największy turniej piłki nożnej Szkółki Piłkarskiej NAKI dla najmłodszych  w Olsztynie odbędzie się w dniu 26 maja (sobota– boiska Olsztyńskiej Szkoły Wyższej przy ul. Bydgoskiej w Olsztynie), a poprzedzony zostanie uroczystą „Ceremonią Losowania” w dniu 22 maja (wtorek, godz. 19.00 – aula 100 E OSW przy ul. Bydgoskiej).

                Partnerami Szkółki Piłkarskiej NAKI w organizacji „EURO – NAKI 2012” są: Urząd Miasta Olsztyn oraz „Gazeta Olsztyńska”

 Nasz turniej jest jedyny i wyjątkowy. Chłopcy sami się dobierają w drużyny,  tworzą całe kompletne ekipy lub cześć drużyny, brakujących zawodników zorganizują trenerzy NAKI. Chłopcy nie mający swoich drużyn również bez problemu zostaną dopisani do odpowiednich ekip, czyli każdy będzie miał swój zespół (formularz zgłoszeniowy kliknij tu). Nazwy drużyn – odpowiedniki nazw reprezentacji narodowych uczestniczących w prawdziwym EURO 2012 zostaną rozlosowane  podczas „Ceremonii Losowania”. W trakcie trwania „Ceremonii Losowania” wszyscy poznają swoich przeciwników oraz godziny rozegrania meczy. Po rozlosowaniu nazw zespołów, każdy uczestnik naszego EURO – NAKI 2012 otrzyma na własność koszulkę z nazwą danej reprezentacji oraz własnym nr na koszulce. Po „Ceremonii…” każdej reprezentacji wykonane zostanie zdjęcie, które zamieszczone zostanie w skarbie kibica „GAZETY OLSZTYŃSKIEJ”. Obecność na „Ceremonii Losowania „ jest OBOWIĄZKOWA !!!

Regulamin Turnieju

1/  Turniej przeznaczony jest dla zawodników grup rekreacyjnych NAKI oraz ich kolegów i wszystkich chłopców z Olsztyna i okolic lubiących grać w piłkę. W turnieju nie uczestniczą piłkarze z grup zaawansowanych NAKI. W turnieju nie mogą uczestniczyć zorganizowane drużyny klubowe.

2/  Kategorie wiekowe:

– rocznik 2001-2003 (rocznik 2000 za zgodą trenera Andrzeja)

– rocznik 2004,05,06  i młodsi

3/  Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników  (bramkarz +7 zawodników + 2 rezerwowych)

4/  Drużyny i pojedynczy zawodnicy zgłaszają się do turnieju drogą internetową mail:[email protected] (formularz zgłoszenia do pobrania kliknij tu)  lub sms-em tel. trenera Andrzeja 604 532 547 lub u trenerów prowadzących zajęcia w Szkółce Piłkarskiej NAKI. Zapisy przyjmowane są najpóźniej do dnia 12 maja 2012r

5/  Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie zgłoszenia (patrz pkt 3) oraz obowiązkowa obecność podczas „Ceremonii Losowania”.

6/  Podczas „Ceremonii Losowania” rozlosowane zostaną nazwy dryżyn oraz podane zostaną godziny rozegrania meczy. Każdy uczestnik turnieju otrzyma na własność koszulkę wylosowanej reprezentacji narodowej.

7/  Uczestnicy turnieju ubezpieczają się na koszt własny oraz oświadczają, że zapoznali się z regulaminem turnieju.

8/  UKS „NAKI” jest głównym organizatorem imprezy i decydentem w sprawach spornych oraz dotyczących naboru uczestników  turnieju.