W obsadzie zawodów swą obecność potwierdziły już drużyny Arka Gdynia,Warta Poznań, SMS Łódź, Bałtyk Koszalin              

    Regulamin

1.W turnieju mogą uczestniczyć dzieci urodzone w 1999 roku i młodsi.

1.1 Warunkiem uczestnictwa w turnieju  jest  legitymacja szkolna oraz aktualne badania lekarskie- obowiązkowo.

2.W turnieju przewiduje się udział 8 drużyn w systemie gry każdy z każdym. Drużyna może

liczyć maksymalnie 16 zawodników  + 2 opiekunów

3.Zasady współzawodnictwa

3.1 – boisko o wymiarach 68 x 42

3.2 – bramki o wymiarach 5 x 2

3.3 – piłka  –  mecze rozgrywane będą piłką nożną nr 4

3.4 – czas gry –  1 x 25 min.

3.5 – składy i zmiany

– drużyna liczy 8 zawodników w tym bramkarz,

– zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym za linią boczną

– zawodnik występuje z tym samym numerem na koszulce w czasie całego turnieju

3.6 – obuwie – na boisko ze sztuczną nawierzchnią

3.7 – w turnieju sędziują osoby wyznaczone przez K-PZPN

3.8 – zasady punktacji i ustalania kolejności

– za zwycięstwo 3 pkt,

– za remis 1 pkt

– za porażkę 0 pkt

– o kolejności miejsc decyduje:

a) liczba zdobytych punktów

b) wynik bezpośredniego meczu ( mała tabela dla zainteresowanych drużyn))

c) różnica bramek

d) ilość strzelonych bramek

e) ilość straconych bramek

4. W turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę nożną

4.1 pole karne o wymiarach 15 x 11m

4.2 wznowienie gry od bramki – piłka wprowadzana do gry przez bramkarza nogą- aut bramkowy

4.3 obowiązują rzuty rożne wykonywane z narożnika boiska

4.4 wprowadzenie piłki do gry z autu bocznego odbywa się przez  wybicie  ręką.

4.5 rozpoczęcie gry od środka boiska

4.6 rzuty karne wykonywane  z odległości 9 m.

4.7 rzuty wolne : odległość zawodników od piłki 7 metrów

4.8 obowiązuje przepis o spalonym

4.9 za naruszenie zasad gry , faul lub niesportowe zachowanie zawodnik może być

wykluczony z gry na czas od 2 do 5 minut lub usunięty na czas całego meczu

( czerwona kartka )

4.10 pozostałe przepisy gry zgodnie z przepisami PZPN

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej  za udział w rozgrywkach

osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki tych wypadków w czasie

gry. Na czas turnieju w zakresie ubezpieczenia OC i NW uczestnicy turnieju ubezpieczają

się sami.

W sprawach organizacyjnych i sportowych nie objętych niniejszym regulaminem

decydować będzie organizator turnieju.

W sprawach dotyczących prowadzenia zawodów decydować będzie sędzia.