Wszyscy uczestnicy obozu w Czarnym Dunajcu i Jantarze zobowiazani są do pobrania i wypełnienia kart obozowych. Karty należy pobraæ z naszej  strony inernetowej na zakładce obóz Jantar lub obóz Czarny Dunajec. Wyjazd bez wypełnienia kart jest niemożliwy. Chłopcy wyjeżdżający do Czarnego Dunajca w zwiazku z planowana wycieczka do Tatralandii na Słowacji zobowiązani są do zabrania ze soba paszportów lub dowodów osobistych.