Kartę można pobraæ ze strony internetowej www.naki.pl. Bez wypełnionej karty wyjazd na obóz nie bedzie możliwy!!!