Po feriach rozdane zostaną kartki na oceny w szkole za I semestr. Zawodnicy, którzy uzyskali dobre i bardzo dobre oceny za naukę i zachowanie w szkole wezmą udział w losowaniu nagród, gdzie uwaga ! każdy los wygrywa. Niektóre nagrody będą naprawdę odlotowe. Kartki na oceny rozdawane będą na pierwszym treningu po feriach. Treningi po feriach odbywaæ się będą zgodnie z planem w SP nr 6 w Olsztynie. Wkrótce na naszej stronie będzie można zobaczyæ zdjęcia nagród. Zapraszamy.