Czas podsumować czas nauki w I semestrze. Nagrody dla wytrwałych czekają. Podajemy terminy losowania. Losowanie odbędzie się podcza szajęć treningowych:

gr C,D – 2.03.2017r czwartek Foto gr D kliknij tu , Foto gr C kliknij tu

gr F,G – 3.03.2017r piątek  Foto gr F kliknij tu   Foto gr G kliknij tu

gr A,B,E 6.03.2017r poniedziałek foto gr E kliknij tu gr B kliknij tu gr A kliknij tu

gr H,I,J najmłodsi Nakusie – termin wkrótce zostanie podany.

 

    Jeśli ktoś  będzie chory może upoważnić do odbioru (sms-em do trenera Andrzeja tel.604 532 547)  kolegę lub nagrodę może odebrac rodzic. 

                                 Z A P R A S Z A M Y