Losowanie nagród przez zawodników NAKI z grup rekreacyjnych za dobre oceny i zachowanie w szkole odbędzie się w niżej  podanych terminach. 

1 marzec  (czwartek)   gr C     zobacz foty kliknij tu

1 marzec  (czwartek)  gr D     zobacz foty kliknij tu

 

2 marzec (piątek)      gr  F    zobacz foty kliknij tu           

2 marzec (piątek)      gr  G   zobacz foty kliknij tu

2 marzec (piątek)      gr  H,I najmłodsi zobacz foty kliknij tu

 

5 marzec (poniedziałek)  gr  A pn i śr g.16.30       g. 16.30  

5 marzec (poniedziałek)  gr  B pn i śr g.17.45       g. 17.45

5 marzec (poniedziałek)  gr  E pn i śr g.19.00       g. 19.00

            Za nieobecnych na losowaniu z różnych przyczyn  chłopców, nagrody mogą odebrać w dniu losowania inne upoważnione osoby (rodzic, kolega). Karty ocen można donieść najpóźniej tuż przed losowaniem. Karty w wyjatkowych sytuacjach mogą być wypełnione tylko przez rodziców. Nieobecni z ważnych powodów np. choroba itp. mogą odebrać nagrodę po pierwszym trenungu po powrocie.