W szkole zakończyliśmy I semestr. Tradycyjnie po feriach zimowych podsumowujemy naukę i zachowanie naszych zawodników w szkole. Najlepsi uczniowie , którzy potrafią umiejętnie pogodzić  naukę w szkole z uczęszczaniem na zajęcia treningowe wezmą udział w losowaniu nagród. Na takich piłkarzach nam bardzo zależy i dlatego chcemy ich wyróżnić. Losowanie odbędzie się po oddaniu przez wszystkich wypełnionych „kart ocen za I semestr”, ostateczny termin mija 18 lutego. Karty oddajemy trenerom. Pobierz kartę (grupy rekreacyjne) kliknij tu .

            Zawodnicy grup zaawansowanych również oddają „karty ocen za I semestr” ale osiąganie przez nich odpowiednio wysokich wyników w nauce jest już ich obowiązkiem i oczywiście udziału w losowaniu nagród nie biorą. Pobierz kartę ocen (grupy zaawansowane) kliknij tu.