W losowaniu nagród będą mogli wziąć udział zawodnicy, którzy dobrze i bardzo dobrze się uczyli i zachowywali w szkole lub przedszkolu w I półroczu. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest również oddanie Karty Ocen. W przypadku nieobecności zawodnika na losowaniu nagród, nagrodę może wylosować upoważniony ustnie kolega, rodzic kolegi lub oczywiście rodzic zawodnika. Podajemy terminy Losowania Nagród, które przeprowadzone zostaną podczas trwania zajęć treningowych:

 

 

grupa A – 27.02.2013r (środa) godz. 16.30

grupa B – 27.02.2013r (środa) godz. 17.45

grupa E – 27.02.2013r (sroda) godz. 19.00 – najmłodsi

 

grupa G – 28.02.2013r (czwartek) godz. 16.00

grupa C – 28.02.2013r (czwartek) godz. 17.20

grupa D – 28.02.2013r (czwartek) godz. 18.45

 

grupa F – 29.02.2013r (piatek) godz. 17.30

 

                                                      Z A P R A S Z A M Y !!!