Zagramy z Warmią Olsztyn i Czereś Sport. Zbiórka sobota 19.10.2013 godz. 09:40 ” Orlik” ul. Jagiellończyka. POWOŁANI SĄ WSZYSCY ZAWODNICY Z GRUPY Z03.

Zawodnicy nie mogący z ważnych przyczyn stawić się na mecz proszeni są o obowiązkowe poinformowanie trenera – Trener Bartek  722 247 902

 

ZABIERAMY: białe i czarne stroje Naki, dresy NAKI, ochraniacze, karty zdrowia, LEGITYMACJE SZKOLNE !!