Cóż to za piłkarz, który nie daje sobie rady w szkole z nauką, a tym bardziej z odpowiednim zachowaniem . Wystawić takiego piłkarza na mecz ligowy to strach, jeśli w szkole jest nieposłuszny i nie stara się zdobywać dobrych ocen w szkole i wykonywać poleceń nauczyciela to na boisku też raczej niczego dobrego spodziewać się po nim trener nie może. Wniosek nasuwa się jeden – Jesteś dobry w szkole, będziesz również dobry na boisku !!!

Chcemy żeby nasi piłkarze nie tylko dbali o swój rozwój sportowy ale żeby także uzyskiwali dobre i bardzo oceny w szkole i potrafili prawidłowo zachowywać się jak na prawdziwego sportowca przystało. Chcemy , żeby nasi zawodnicy byli wzorem dla swoich rówieśników w szkole, żeby postrzegano ich jako odpowiedzialnych, zdyscyplinowanych i dobrych kolegów.  W związku z tym od kilku lat w ramach trenerskiej kontroli osiąganych wyników i zachowania w szkole rozdajemy naszym piłkarzom „karty ocen”, które należy zanieść do nauczyciela w szkole i poprosić ładnie o jej wypełnienie. Wypełnioną przez nauczyciela i podpisaną przez rodzica „Kartę Ocen” oddajemy trenerowi prowadzącemu zajęcia. Każdą „Kartę Ocen” danego zawodnika będziemy czytać i z każdym na ten temat będziemy rozmawiać. Pobierz kartę ocen kliknij tu. Karty pobierają i oddają zawodnicy grup rekreacyjnych i zaawansowanych. Przedszkolacy również przynoszą wypełnione karty. Karty należy oddać  najpóźniej do 8 listopada 2013r.

                Druga kontrola ocen odbędzie się w lutym po I półroczu. Zawodnicy z grup rekreacyjnych, którzy będą mieli oceny i zachowanie co najmniej dobre wezmą udział w losowaniu nagród ! Natomiast zawodnicy z grup zaawansowanych podobnie zostaną ponownie skontrolowani  w lutym jednak już nagród od trenerów otrzymywać nie będą, gdyż dobra postawa w szkole jest ich stałym obowiązkiem.