Można się już zapoznać z nowym planem treningów grup zaawansowanych, który

obowiazuje od 1.09.2015r. Plan umieszczony jest przez cały rok na stronie głównej w zakładce

PLAN TRENINGÓW.

Plan treningów NAKI 00      kliknij tu

Plan  treningów NAKI 01     kliknij tu

Plan treningów NAKI 02      kliknij tu

Plan treningów NAKI 03      kliknij tu

Plan treningów Naki 04      kliknij tu

Plan treningów NAKI 05      kliknij tu

Plan Treningów NAKI 06     kliknij tu