W związku z koniecznością pilnego zgłoszenia do Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej listy drużyn NAKI do rozgrywek ligowych w sezonie 2014/15, Każdy zawodnik z grupy aawansowanej oraz jego rodzice wg przepisów WMZPN mają obowiązek pisemnego potwierdzenia swojego udziału w/w rozgrywkach na sezon 2014/15. Podpisy (jeden rodzic oraz zawodnik)  składamy do 6 czerwca (piątek) na specjalnie  przygotowanych przez WMZPN listach znajdujących się u trenerów. Potwierdzeniem udziału w treningach i meczach NAKI w grupach zaawansowanych jest również wpłata składki za m-c wrzesień.