W związku ze zmianami w treści deklaracji klubowej na sezon 2020/21 dotyczącymi głównie zasad bezpieczeństwa podczas uczęszcania na treningi piłki nożnej w stanie epidemicznym, każdy rodzic zawodnika ma obowiązek do dnia 17.09.2020r wypełnić , podpisac i dostarczyć trenerowi prowadzącemu deklarcje klubową na sezon 2020/21. Podpisane przez rodziców lub pełnoprawnych opiekunów deklaracje mozna oddac trenerowi bezpośrednio lub za pośrednictwem mailowym. Uczestnictwo w zajęciach bez oddania deklaarcji do dnia 17.09.2020r będzie niemożliwe. Pobierz DEKLARACJE KLUBOWĄ kliknij tu 

   Powyższe dotyczy gównie grup zaawansowanych, gdyż grupy amatorskie w większości oddały już deklaracje uaktualnione. Adresy mailowe trenerów grup zaawansowanych:

Z03CLJ – [email protected]   

Z03FF     [email protected]

Z04/5     [email protected]

Z05/6    [email protected]

Z07/8    [email protected]

Z09M      [email protected]

Z09Cz     [email protected]

Z10        [email protected]

Z11        [email protected]