Z dniem dzisiejszym wszyscy zawodnicy UKS NAKI Olsztyn (nie dotyczy zawodników grup Z98, Z99 i Z00) od 7 roku życia zobowiązani są na podstawie Uchwały nr VI/79  Zarządu PZPN do samodzielnej rejestracji zawodników w systemie Extranet – Elektroniczne Karty Identyfikacyjne ( Baza wszystkich polskich zawodników prowadzona  przez PZPN/UEFA). Jest to wymóg dla wszystkich polskich klubów piłkarskich.

UWAGA ! Wg komunikatu PZPN w rundzie wiosennej sezonu 2011/2012 oraz w kolejnych latach  żaden z zawodników, który nie będzie posiadał danego numeru identyfikacyjnego nie będzie mógł uczestniczyć w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Gier i Ewidencji Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Jak wypełnić formularz rejestracyjny.

1. Zawodnik wchodzi nas stronę www.zawodnicy.pzpn.pl i klika
„ZAREJESTRUJ”

2. Zawodnik wypełnia niezbędne dane, akceptuje regulamin i aktywuje
swoje konto.

3. Zawodnik drukuje formularz Karty rejestracyjnej zawodnika i
czytelnie podpisuje go / w przypadku zawodników niepełnoletnich formularz również podpisują oboje rodziców lub opiekunów  prawnych /, a następnie przekazuje wraz ze zdjęciem
upoważnionemu przedstawicielowi Klubu.

4. Upoważnieni przedstawiciele Klubu / ujawnieni w dokumentach
rejestracyjnych – np. KRS / potwierdzają Kartę poprzez złożenie
czytelnych podpisów i pieczęci Klubu.

5. Tak opracowany dokument Klub przesyła do Wydziału Gier i Ewidencji W
– PZPN w celu weryfikacji danych i nadania numeru ewidencyjnego w
systemie Extranet.

 

Komentarz  – w celu dokonania internetowej rejestracji  należy posiadać swój adres mailowy. Bardzo ważną sprawą jest podpisanie wydrukowanego formularza przez zawodnika i oboje rodziców oraz przyniesienie aktualnego zdjęcia. Dokument wraz ze zdjęciem dostarczamy trenerowi NAKI. W przypadku problemów prosimy o kontakt ze swoimi trenerami NAKI.

 

 

Informacja dodatkowa PZPN – Szanowni Państwo

Mamy przyjemność poinformować o uruchomieniu przez Polski Związek Piłki
Nożnej programu partnerskiego Piłkarska Polska. Wykonane prace stanowią
kolejną część wdrożenia systemu Extranet PZPN.

Projekt Piłkarska Polska jest programem partnerskim skierowanym do
całej społeczności piłkarskiej. Jego celem jest stworzenie mechanizmów
komunikacji wewnątrz Związku, integracja środowiska oraz kolportaż
wiedzy eksperckiej. Dodatkowo program posiada część komercyjną, w której
wybrani partnerzy udostępniać będą swoje towary oraz usługi na
preferencyjnych warunkach.
Ponieważ projekt Piłkarska Polska stanowi część systemu Extranet PZPN
dodano do jego funkcjonalności możliwość samodzielnej rejestracji
Zawodnika. Oznacza to, że poprzez stronę możliwe jest wypełnienie
Formularza Rejestracyjnego Zawodnika, jego wydrukowanie a następnie, po
poświadczeniu w klubie, dostarczenie do Związku Piłki Nożnej. W ten
sposób wprowadzone dane są widoczne w systemie Extranet PZPN i podlegają
jedynie weryfikacji Pracownika Związku. Dalsza ścieżka postępowania z
Formularzem pozostaje bez zmian.