Zbiórka na wyjazd na obóz do Szcecinka  odbędzie się w dniu 3  sierpnia 2020r o godzinie 8.00 przy hali „Urania” ul. Piłsudskiego w Olsztynie. Powrót nastąpi 12.08.2020r  ok. godz.14.00 w tym samym miejscu. Podczas zebrania bedzie można porozmawiać z trenerami/wychowawcami, bezposrednio przed wyjazdem ze względów organizacyjnych może być to utrudnione oraz przekazać pieniadze kieszonkowe (złotówki i euro).Za  nie przekazane kieszonkowe trenerom, organizator nie bierze odpowiedzialności.  Przypominamy o obowiązku oddania karty obozowej pobierz kliknij tu. oryginał karty obozowej (wypełniają wyłącznie rodzice) oddajemy w dniu wyjazdu trenerowi prowadzącemu daną grupę. Wyjazd bez oddania wypenionej i podpisanej karty będzie niemożliwy. 

                Zawodnicy oprócz podstawowego wyposażenia  (przybory do mycia, ręczniki) powinni wziąć dodatkowo następujące rzeczy (wskazane podpisanie):

–          maseczka/i ( w razie potrzeby wejscia do sklepu itp)

–          Strój treningowy (koszulka, spodenki, getry, dresy, ortalion)

–          Strój treningowy na zmianę

–          Buty piłkarskie (korki) i buty sportowe z płaską podeszwą (bedą też zajęcia na sali sportowej)

–          Piłkę !!!  (również juniorzy)

–          Czapkę z daszkiem

–          Kąpielówki

–          Klapki pod prysznic

–          Kurtkę przeciwdeszczową

–          krem z filtrem uv

–         tradycyjnie książkę !!!

–          kieszonkowe ( chłopcy mają zapewnione pełne wyżywienie, także kieszonkowe może się przydać na zakup 

           pamiątek lub ewentualnie napoje – wysokości kieszonkowe nie sugerujemy. Zawodnicy szczególnie młodsi mogą

           przekazać kieszonkowe trenerowi w kopercie w banknotach 10zł, za nie oddane kieszonkowe i pieniądze                           organizator i trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności

– podczas obozu będzie możliwość spróbowania jazdy na nartach wodnych, dotyczy to uczestników, którzy potrafią dobrze pływać, do uczestnictwa w w/w zajęciach niezbędna jest zgoda rodzica (własnoręczny dopisek na karcie obozowej ” Wyrażam zgodę na jazdę mojego syna na nartach wodnych + data + czytelny podpis)

 

 Informujemy, że stan autokarów będzie sprawdzony przed wyjazdem  przez odpowiednie służby.

Nie zabieramy gier psp i innych tego typu urządzeń, nie zalecamy zabierania telefonów komórkowych. Zabrane w/w sprzety będą zarekwirowane na czas pobytu na obozie. Za ewentualne zabrane  niezarekwirowane i zagubione w/w sprzęty organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności

Sprawy związane ze stanem epidemicznym (zawarte są wkarcie kolonijnej) 

1. Rodzice oświadczają, że dziecko/uczestnik obozu jest zdrowe i nie posiada infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

2. Uczestnik półkolonii nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku

3. Dziecko/uczestnik półkolonii jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego ( co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny i posiada maseczki do własnego użytku (wyjscie do sklepu itp)


 

                            List do rodziców (również do rodziców starszych dzieci)

 

Drozdy Rodzice ! Bardzo prosimy o roztropność w telefonowaniu do dzieci oraz w miarę możliwości nie odwiedzanie ich w trakcie trwania turnusu (w zamian już zapraszamy do codziennej relacji i galerii zdjęć obozowych na naki.pl). Zaoszczędzi to niepotrzebnych łez, tęsknoty, i żalu wielu dzieciom, które będą miały większą szansę, aby w tym krótkim czasie lepiej się poznać i zżyć ze sobą. Prosimy nie zabierać dzieci również w przeddzień zakończenia obozu, gdyż to przedostatni i ostatni dzień jest podsumowaniem i ukoronowaniem całego turnusu.

 Ze względu na organizację dnia i stan emocjonalny dziecka oraz możliwość zagubienia telefonu komórkowego, gorąco prosimy Rodziców, aby pozostały one w domu. Jeżeli uczestnicy przywiozą ze sobą telefony komórkowe, to będą one rekwirowane przez opiekunów i rozdawane dwa razy w ciągu trwania obozu (wg niżej podanych terminów). W razie zaginięcia i uszkodzenia nie ponosimy odpowiedzialności. Zauważyliśmy też, że dzieci „uzależnione” od telefonu komórkowego nie włączają się w program zajęć, bardziej tęsknią, nie potrafią rozwiązywać najprostszych problemów, stają się niezaradne i wciąż uzależnione od decyzji innych, nawet w najprostszych sprawach.

 Wartościowe rzeczy, pieniądze na czas trwania kolonii można przekazać wychowawcom podczas zebrania przed obozowego . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione telefony komórkowe, gry psp i nie oddane w depozyt trenerom pieniądze (banknoty 10 zł w kopercie). W kwestii kieszonkowego sugerujemy raczej skromne sumy, gdyż chłopcy mają zapewnione praktycznie wszystkie niezbędne rzeczy do funkcjonowania na obozie. W bardzo bardzo bardzo pilnych sprawach, podczas trwania kolonii, kontakt z trenerem Andrzejem Nakielskim można uzyskać pod numerem telefonu 0604532547.

 

Uwaga ! Chłopcy, którzy mimo wszystko wezmą telefony będą mogli rozmawiać wyłącznie w wyznaczonych porach:

 

6 sierpień        godz.     9.00 – 9.30

10 sierpień       godz.     9.00 – 9.30

12 sierpień      cały dzień

 

W razie ważnej potrzeby/sytuacji  trenerzy będą kontaktować się z rodzicami. Do ważnych sytuacji/potrzeb nie zaliczamy tęsknoty i popłakiwania (:.