Piątek 20.XI o godzinie 18:00 podczas treningu będą rozmowy indywidualne na temat aktualnych ocen. Dlatego obecność na treningu piątkowym jest obowiązkowa. Jeżeli ktoś nie może się zjawić z różnych przyczyn proszony jest o poinformowanie trenera telefonicznie.