Pierwszy trening sportowo – organizacyjny po wakacjach dla zawodników uczęszczających już do NAKI odbędzie się w dniach 1 i 2 września o godz. 17.00 (rocznik 1999,2000,2001) oraz 18.30 (rocznik 2002,2003 i młodsi). Podczas zajęæ trzeba będzie wybraæ grupę treningową (czyli wybraæ dni i godziny zajęæ na cały rok szkolny 2010/11) oraz wpłaciæ składkę za m-c wrzesień. Natomiast nabory dla nowych chłopców w wieku 5-12 lat odbędą się w dniach 3,6 i 7 września w sali SP 6 przy ul. Gdyńskiej (Os. Mazurskie) W Olsztynie. Oczywiście w wakacje wszyscy chłopcy moga trenowaæ w NAKI wg następującego planu kliknij tu. Więcej o naborach kliknij tu