Plan treningów jest już znany. Grupy Z98/99, Z00, Z01 i Z02 rozpoczynają swoje zajęcia już od poniedziałku. Natomiast grupa Z03 zaczyna trenować od piatku (7.092012). Składki miesięczne w wys. 90 zł zawodnicy grup zaawansowanych wpłacają do 1 dnia każdego miesiąca na konto klubu, które znajduje się pod zakładką kontakt kliknij tu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w roku szkolnym 2012/13 jest wpłata składki za miesiąc wrzesień.

Plany treningów umieszczone są na stałe na  podstronach każej z grup (górny prawy róg)

Plan treningów Z98/99  kliknij tu

Plan treningów Z00      kliknij tu

Plan treningw   Z01      kliknij tu

Plan treningów Z02      kliknij tu

Plan treningów Z03      kliknij tu

 

Przypominamy, że www.naki.pl jest podstawowym źródłem informacji Szkółki Piłkarskiej NAKI. Regularnie śledząc nasza stronę będziesz na bieżąco zapoznawał się z waznymi informacji o Szkółce i Twojej drużynie.