W miesiącu luty tuż po feriach zimowych rozdane zostaną kartki na oceny. Każdy zawodnik, który dobrze i bardzo dobrze uczy się i zachowuje w szkole weźmie udział w losowaniu nagród, niektóre z nich będą naprawdę atrakcyjne. Również w lutym odbędzie się kolejny turniej piłki nożnej dla zawodników szkółki oraz ich kolegów. W turnieju braæ udział będą zespoły 7 – osobowe, chłopcy jak zawsze będą mogli także sami organizowaæ swoje ekipy.