W 2016r  z tytułu 1% zbieraliśmy środki na leczenie Pawełka, brata jednego z naszych zawodników, który jest też kibicem NAKI. Łącznie zebraliśmy 1781,70 zł i decyzją klubu przekazujemy na konto Pawełka kwotę 2000,00 zł, która posłuży na dalsze leczenie. Wszytskim darczyńcom dziękujemy.

    W 2017r z tytułu 1% będziemy zbierać na indywidualny sprzęt sportowy potrzebny każdemu zawodnikowi do treningu. Planujemy za zebrane środki finansowe zakupić ortaliony dla każdego zawodnika NAKI.