Przypominamy, że do 1 czerwca należy oddać wypełnioną karte obozową (lekarz rodzinny, pielegniarka szkolna, wychowawca, rodzice) oraz wpłacić II ratę za obóz. Karty i II raty obozowe wpłacamy do trenerów prowadzących zajęcia. Zwracamy uwagę, że wyjazd na obóz bez wypełnionej prawidłowo karty będzie niemożliwy.