Badania odbędą się jak co roku w laboratorium Olsztyńskiej Szkoły Wyższej przy ul. Bydgoskiej. Zabrać należy obuwie i strój na salę.
Obecność obowiązkowa !!!