Trening w piątek -03.10.2014 -o godz. 18.30 na orliku przy ul.Bałtyckiej – szkoła elektronik-

Trening w sobotę -04.10.2014 – o godz. 12.30 na orliku przy ul.Jagiellończyka.