Oczywiście zgodnie z planem treningi w dniach 22 i 23 grudnia odbędą się, można na te zajęcia zaprosiæ kolegów. Następnie spotykamy się w styczniu – dni i godziny zajęæ bez zmian.