Z chęci bycia klubem transparentnym i przejrzystym w swoim działaniu informujemy, że w marcu 2011r Prezydent miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz przyznał dotacje dla UKS „Naki” na szkolenie dzieci i młodzieży oraz na prowadzenie zajęć rekreacyjnych. W sumie razem przekazanych zostało naszemu klubowi 44 000,00 zł na okres jednego roku, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. W ramach realizacji  z miastem Olsztyn zadania publicznego: „Przez ruch po zdrowie” – upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży w ramach zajęć sportowych UKS „Naki” Olsztyn, otrzymaliśmy 14 000,00 zł brutto , które przeznaczylismy na zajęcia dla najmłodszych oraz dofinansowanie obozu w Jantarze. W ramach wykonywania zadania „Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży UKS „Naki” biorące udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym „Szkolimy Olsztyńskie Talenty „, klub nasz otrzymał od miasta Olsztyn 30 000,00 zł brutto, te środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wyjazd grup Z99 i Z98 na turniej do Francji (opłata przejazdu, podatków drogowych, ubezpieczenia, upominków dla gospodarzy) 21 000 zł. Kwota dofinansowania na wyjazd do Francji miała być mniejsza ale z powodu braku znalezienia sponsorów na ten wyjazd klub musiał kosztem innych grup przeznaczyć wiekszą kwotę na ten wyjazd. W nastepnym roku postaramy się bardziej wspomóc  młodsze roczniki. Podobnie jak w latach ubiegłych kwotą 3 000 zł dofinansowany został wyjazd na turniej do Włoch, 3 000 zł przeznaczone zostały na organizację darmowych treningów dla zawodników UKS NAKI w okresie wakacji, 3000 zł na ubezpieczenie nw zawodników UKS NAKI. Kwota 30 000 zł wydaje się dużą ale jesteśmy w dalszym ciągu najmnie dotowanym piłkarskim klubem w Olsztynie, kwota po podzieleniu na prawie 400 zawodników wynosi 75 zł na zawodnika rocznie (6,25 zł miesięcznie na zawodnika).