Nasz klub otrzymał w ramach konkursu „Organizacja aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych ogłoszonego przez Gminę Olsztyn – Biuro Sportu i Rekreacji  dofinansowanie na rok 2023 na Szkolenie i organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży UKS w wysokości 7000 zł. W/w kwota przeznaczona była przede wszystkim na proces szkoleniowy w tym udział w rozgrywkach WMZPN. Za wsparcie serdecznie dziękujemy