Zainteresowanych rodziców bardziej szczegółową analizą wyników proszę o osobisty kontakt z trenerem Andrzejem. Im wyższa wartość końcowa testu tym lepiej. Niższe wartości końcowe testu w żadnym wypadku nie oznaczają nie przydatności do gry w piłkę nożną. Najważniejszą sprawą jest uzyskiwany przez zawodników odpowiedni postęp w dalszych badaniach. Na wpływ testu mógł mieć również wpływ stres, zmęczenie psychiczne i fizyczne. Na osiągnięte wyniki ma duży wpływ również aktualny wiek kalendarzowy badanego, który znacznie się różni od wieku kalendarzowego, a także masa ciała.  Podajemy niżej uzyskane przez badanych chłopców wartości Pmax (mocy maksymalnej W/kg). Galeria foto z badań kliknij tu

Bałdyga Jakub        8,64
Dąbrowski Konrad    6,98
Dymerski Filip         8,07
Janiszewski Michał    8,55
Kapuściński Jakub    7,87
Kozłowski Kamil       7,17
Kuniec Adrian          8,10
Kur Bartek              7,86
Lewalski Filip          8,05
Ludwiczak Hubert    8,37
Mazurek Hubert       3,93
Miętus Kamil           7,41
Moryc    Arek           6,79
Nakielski Szymon    8,69
Puszkar Sebastian    6,31
Rentkowski Jan        8,16
Romańczuk Paweł    7,43
Skwarko Jakub        7,34
Studniak Jakub        7,49
Swat Jakub              7,10
Swiatkowski Adam    3,43
Szawerdak Artur       8,04
Trembicki Tomek     4,76
Trznadel Wojtek       6,81
Urbanek Klaudiusz    8,02
Wójcik Damian          8,37
Zackowski Jakub        4,98
Zawirowski Ignacy      5,66
Zdrada Grzegorz        7,97
Zielski Kacper            8,96

Wydolność tlenowa. Metoda pośrednia. Test PWC170   
Wydolność tlenowa stanowi fundament wydolności fizycznej, mającej istotne znaczenie w determinowaniu zdrowia i sprawności funkcjonalnej człowieka. W licznych dyscyplin sportowych wysoki poziom wydolności stanowi podstawę doskonalenia specjalnych zdolności wysiłkowych. Do oceny wydolności tlenowej i adaptacji układu krążenia do wysiłku stosowany jest standardowy test wysiłkowy PWC170. Badany wykonuje dwa 5- minutowe, standardowe wysiłki na cykloergometrze Monark 828 E (Monark Exercise AB, Szwecja). Rejestrowana jest częstość skurczów serca (HR) przy wykorzystaniu miernika  Polar (Polar Electro Oy, Finlandia). Obliczana jest wartość obciążenia (mocy) podczas wysiłku przy częstości skurczów serca  na poziomie 170 uderzeń na minutę (wartość wskaźnika PWC170) oraz maksymalny pobór tlenu (VO2max).. Podstawą do określenia wartości wskaźnika PWC170   jest liniowa zależność między mocą wysiłku, a częstością skurczów serca osiąganą w okresie równowagi fizjologicznej. Wartość wskaźnika PWC170  jest istotnie skorelowana z wartością maksymalnego poboru tlenu (VO2 max), podstawowego wskaźnika wydolności tlenowej.
PWC170 (W), (W/kg) – wartość mocy wysiłku przy HR=170 ud/min
VO2max (L/min) (mL/kg/min) – maksymalny pobór tlenu.

Wydolności beztlenowa. Test Wingate (30 s)
Standardowo stosowany jest test wysiłkowy na cykloergometrze Monark Ergomedic 874 E (Monark Exercise AB, Szwecja) wg procedury Wingate. Test Wingate uważa się za wysoce specyficzny dla oceny wydolności beztlenowej, gdyż udział procesów beztlenowych w całkowitym zabezpieczeniu energetycznym wysiłku wynosi około 84–88%. Zadaniem badanego jest wykonanie 30-sekundowego wysiłku o maksymalnej intensywności, przy wartości oporu zewnętrznego na poziomie 7,5 % masy ciała badanego. System pomiarowy – MCE_ v_ 5.1 (JBA – Zbigniew Staniak, Polska) rejestruje czas każdego obrotu pedałów, dzięki czemu możliwa jest ciągła rejestracja rozwijanej mocy oraz obliczenie innych wskaźników mechanicznych (najważniejsze z nich to: moc maksymalna, czas uzyskania i utrzymania mocy maksymalnej,  wielkość wykonanej pracy, wskaźnik spadku mocy). Ocena dynamiki zmian rozwijanej mocy w funkcji czasu umożliwia kompleksową ocenę wydolności beztlenowej – składową fosfagenową oraz glikolityczną. Oprogramowanie systemu umożliwia dowolne projektowanie testu wysiłkowego, np. dowolny czas testu i dowolną liczbę wysiłków testowych, z dowolnie długimi przerwami