Nasi wychowankowie zostają nie tylko piłkarzami. Czynne uprawianie sportu wyzwala u młodego  człowieka wiele pozytywnych cech charakteru. Na pewno pod wpływem obowiązku i dyscypliny podczas zajęć sportowych stają się bardziej samodzielni, odważni i przebojowi. Mamy już wychowanków dziennikarzy, prawników, biznesmenów ale także artystów i tancerzy. Rafał Kabungwe trenował w NAKI ok. 3 lat jest i kolejnym przykładem  naszego wychowanka , który odnalazł się w innej nie piłkarskiej branży. Rafał został jedną z gwiazd programu telewizyjnego „YOU CAN DANCE”, a także ma już za sobą rolę w polskim filmie „Po Prostu Tańcz”. Życzymy Rafałowi, który  jest niezwykle sympatycznym człowiekiem dalszych sukcesów w swojej aktorsko – tanecznej karierze.