Zapisy na treningi NAKI na nowy rok szkolny 2020/21:

 1/ Dla „starych” zawodników, czyli tych ,którzy już uczęszczali na zajęcia treningowe w tym roku szkolnym. Ci zawodnicy maja pierwszeństwo w wyborze grup treningowych, właściwe nabory odbędą się we wrześniu i wtedy liczba miejsc w grupach będzie mocno ograniczona. Warunkiem zapisania się na nowy rok szkolny jest wybranie grupy treningowej- plan treningów na rok szkolny 2020/21 kliknij tu  i wpłata składki za miesiąc wrzesień w wys. 120zł, składkę wpłacamy trenerom na treningu lub na konto kliknij tu. Przy wpłacie na konto należy podać imię i nazwisko zawodnika + wrzesien nazwę nowej grupy treningwej A,B, C… itd Wybranie grupy mozna skonsultować z trenerem Andrzejem podczas zajęć lub telefonicznie 604 532 547

 2/ Dla nowych zawodników. Warunkiem jest wybranie grupy treningowej (plan treningów kliknij tu) i wpłata składki w wys. 120zł za miesiąc wrzesień na treningu NAKI już w czerwcu lub na konto kliknij tu  z dopiskiem imie nazwisko zawodnika + rok urodzenia+ wrzesień + nazwa wybranej grupy oraz wypełnienie i przesłanie mailem: [email protected] lub sms-em deklaracji klubowej kliknij tu Wybranie grupy mozna skonsultować z trenerem Andrzejem podczas zajęć lub telefonicznie 604 532 547

 Pierwwszy trening po wakacjach dla zawodników nowych i „starych” odbędzie się w niżej podanych terminach, podczas treningu będzie można również doprezyzować przynaleznośc do danej grupy treningowej. Będzie to trening wspólny na któym będzie większa ilość zawodników. W II tygodniu września będziemy już chodzić na treningi zgodnie z planem treningowym wybranej grupy.

1.09.2019r ( wtorek) SP 34 ul. Pieczewska (w przypadku deszczu sala SP 6 l- będzie sms)

godz. 16.45   rocznik 2012 i starsi

godz. 18.00   rocznik 2013 i młodsi

 

2.09.2019r  (środa) SP 30 ul. PIeczewska (w przypadku deszczu będzie sala SP 30)

godz. 16.45  rocznik 2012 i starsi

godz. 18.00 rocznik 2013 i młodsi


W II tygodniu września chodzimy już wg planu treningowego wybranej grupy. Istnieje duże prawdopodobieństw, że piłkarze NAKI może już od września będą trenowac na nowym zadaszonym boisku przy ul. Tuwima k/Galerii Warmińskiej